Είναι η ίδια απορία για τα κανάλια που είναι για χρόνια χρεωμένες εταιρίες και αναρωτιέσαι πως οι τράπεζες δανείζουν τέτοια ποσά.Στη τελική αν μια εταιρία μπαίνει μέσα, δε καταλαβαίνω πως λει… Read More